Attachments for proceeding Dostawa drenów medycznych, kaniul dożylnych, worków laparoskopowych oraz tamponad nosowych na potrzeby COZL (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-12/19)Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) ID 196230

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 184.03 2019-02-07 11:24:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6750.45 2019-02-07 11:24:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Załącznik nr 2 wzór umowy.pdf pdf 2015.27 2019-02-07 11:24:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
zał. nr 1 - 7 kosztorys ofertowy.doc doc 71.5 2019-02-08 07:49:06 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
espd-request.xml xml 130.32 2019-02-07 11:24:00 Agnieszka Wąsiewicz Proceeding
Załączniki do SIWZ.pdf pdf 1695.22 2019-02-22 14:22:19 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Informacja dotycząca otwarcia ofert.doc doc 60.5 2019-03-15 13:50:42 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Odpowiedź na zapytania.pdf pdf 791.29 2019-02-28 14:50:25 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 607.19 2019-04-03 10:11:52 Agnieszka Wąsiewicz Public message
Uniewaaznienie postepowania dot. częsci 5 i 7.pdf pdf 278.06 2019-03-20 10:36:03 Agnieszka Wąsiewicz Public message