Załączniki do postępowania Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą ID 193980

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (B) DATA PUBLIKACJI OPUBLIKOWANE PRZEZ ŹRÓDŁO POBIERZ
3 SA.270.1.2019 JEDZ.doc doc 328192 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
0 SA 270.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2019-S 025-055721.pdf pdf 177209 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
1 SA.270.1.2019 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..pdf pdf 1664660 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
2 SA.270.1.2019 Formularz oferty.doc doc 190464 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
5 SA.270.1.2019 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia ..... art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 PZP.doc doc 179200 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
6 SA.270.1.2019 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 181248 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
7 SA 270.1.2019 Wzór umowy.pdf pdf 290989 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
4 SA.270.1.2019 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór.doc doc 181248 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Postępowanie
SA.270.1.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190031 2019-03-15 12:30:04 Dariusz Chełstowski Publiczna wiadomość