Attachments for proceeding Oznakowanie istniejących ogrodzeń leśnych wykonanych z siatki stalowej siatką ostrzegawczą ID 193980

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3 SA.270.1.2019 JEDZ.doc doc 320.5 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
4 SA.270.1.2019 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - wzór.doc doc 177 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
0 SA 270.1.2019 Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2019-S 025-055721.pdf pdf 173.06 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
1 SA.270.1.2019 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia..pdf pdf 1625.65 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
2 SA.270.1.2019 Formularz oferty.doc doc 186 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
5 SA.270.1.2019 Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia ..... art. 24 ust. 1 pkt. 15 i 22 PZP.doc doc 175 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
6 SA.270.1.2019 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc doc 177 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
7 SA 270.1.2019 Wzór umowy.pdf pdf 284.17 2019-02-05 10:37:23 Dariusz Chełstowski Proceeding
SA.270.1.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 185.58 2019-03-15 12:30:04 Dariusz Chełstowski Public message
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 243.82 2019-04-17 12:46:08 Dariusz Chełstowski Public message