Attachments for proceeding ZP/61/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów ID 186017

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
ZP_61_2018_SIWZ.zip zip 1238.67 2019-01-07 13:54:26 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_61_2018_ogł. o zamówieniu.pdf pdf 150.14 2019-01-07 13:54:26 Magdalena Mincberg Proceeding
ZP_61_2018_wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 75.63 2019-01-22 13:56:16 Magdalena Mincberg Public message
ZP_61_2018_sprostowanie SIWZ.pdf pdf 72.59 2019-01-14 14:16:41 Magdalena Mincberg Public message
ZP_61_2018_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 441.31 2019-02-08 12:42:59 Magdalena Mincberg Public message
ZP_61_2018_Wynik postępowania.pdf pdf 87.47 2019-02-12 11:13:50 Magdalena Mincberg Public message