Found 2371 results


Proceedings

Logo Firmy
ZP.26.1.3.2023 Świadczenie usługi codziennego, całodobowego żywienia pacjentów ZZOZ w Wadowicach (ID 721024)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Current proceedings: 28-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
KIM.16.2022 Dostawa telefonów komórkowych dla Krajowego Instytutu Mediów (ID 710184)
Krajowy Instytut Mediów

Current proceedings: 28-02-2023 11:00:00
Logo Firmy
WG.271.1.3.2023.WC Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego (ID 721172)
Gmina Stężyca

Current proceedings: 28-02-2023 12:00:00
Logo Firmy
Zp/87/PN/22 Dostawa materiałów medycznych na Oddział Urologiczny, Pulmonologiczny i inne Oddziały (ID 720909)
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Current proceedings: 01-03-2023 08:00:00
Logo Firmy
ZZ-2380-8/23 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru kserograficznego (ID 720888)
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Current proceedings: 01-03-2023 09:00:00
Logo Firmy
DZP.2344.2.2023 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych jednorazowego użytku (ID 721089)
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Current proceedings: 01-03-2023 09:00:00
Logo Firmy
2023/S 020-057477 DZP.271-3/23 "Dostawa sprzętu medycznego - Rejestrator długotrwałych zapisów ciśnienia" (ID 720911)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Current proceedings: 01-03-2023 09:30:00
Logo Firmy
ZP.271.3.2023 „Wykonanie źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Rumia”. (ID 720894)
Urząd Miasta Rumi

Current proceedings: 01-03-2023 10:00:00
Logo Firmy
ZP/L/8/23 Dostawy kwasu solnego. (ID 720254)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 02-03-2023 09:50:00
Logo Firmy
GUM2023ZP0005 Dostawa chromatografu cieczowego ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (ID 720884)
Gdański Uniwersytet Medyczny

Current proceedings: 03-03-2023 09:00:00
Logo Firmy
DKW.2232.2.2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących własnością Aresztu Śledczego w Suwałkach. (ID 719331)
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Current proceedings: 03-03-2023 10:00:00
Logo Firmy
IZP-P/01/2023/Perh (01) Sukcesywne dostawy nadtlenku wodoru (ID 721219)
Eko Dolina Sp. z o.o.

Current proceedings: 03-03-2023 13:00:00
Logo Firmy
OPWiK/1/P/2023 Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych (ID 717445)
Miasto Ostrołęka

Current proceedings: 23-03-2023 12:00:00
Logo Firmy
Plan 2023 Plan zamówień publicznych na rok 2023 (ID 715930)
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Current proceedings: 31-12-2023 12:37:00
All Proceedings...