Found 2365 results


Proceedings

Logo Firmy
ZP.01.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Krynica-Zdrój (ID 719848)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju

Current proceedings: 21-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
WZ-091-116/22 Budowa Zakładu Techniki MPK-Łódź (ID 706106)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.

Current proceedings: 21-02-2023 11:00:00
Logo Firmy
WT.2370.3.2023 Dostawa jednego samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD30) (ID 718166)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Current proceedings: 21-02-2023 11:00:00
Logo Firmy
02 / 2023 Dostawa energii elektrycznej (ID 718062)
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Current proceedings: 22-02-2023 08:00:00
Logo Firmy
AZP.25.1.6.2023 Dostawa urządzeń z podziałem na 4 części - Nr sprawy: AZP.25.1.6.2023 (ID 719755)
Uniwersytet Medyczny W Białymstoku

Current proceedings: 22-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
Szp/ZP–445/2022/2023 DOSTAWA LEKÓW STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH (ID 718048)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Current proceedings: 22-02-2023 09:15:00
Logo Firmy
ZP.26.1.2.2023 Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej dla ZZOZ w Wadowicach (ID 718240)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Current proceedings: 22-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
PN.02.2023 Sukcesywna dostawa worków na odpady segregowane i zmieszane. (ID 718639)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach

Current proceedings: 22-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
GZK/ZP/1/2023 DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO UŻYWANYCH POJAZDÓW TYPU CIĄGNIK I SAMOCHÓD CIĘŻAROWY (ID 718324)
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym

Current proceedings: 22-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
DPiZP.2610.19.2022 Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami. (ID 718056)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Current proceedings: 22-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
COZL/DZP/ED/3411/PN-1/23 Dostawa odczynników immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury (ID 718061)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Current proceedings: 23-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
DZP - 3/2023 Dostawa leków ogólnych i programowych (ID 718988)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

Current proceedings: 23-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
11-PN-23 Wyroby medyczne jednorazowego użytku do zabiegów okulistycznych wraz z wydzierżawieniem aparatów (ID 719779)
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.

Current proceedings: 23-02-2023 09:00:00
Logo Firmy
ZP.272.25.2022 „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” (ID 715898)
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
RZP.271.2.2023 Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kwidzyna (ID 718519)
Urząd Miejski w Kwidzynie

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
Logo Firmy
WL.2370.1.2023 Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw (ID 720978)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Current proceedings: 23-02-2023 10:00:00
All Proceedings...