Found 1539 results


Proceeding

Logo Firmy
ZP/7/2020/PL Dostawa 28 000 kg polielektrolitu w formie emulsji do mechanicznego odwadniania osadu na zagęszczarkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. (ID 386898)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Proceeding in progress: 24-11-2020 10:00:00
Logo Firmy
Odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłowo w 2021 r. (ID 387907)
Gmina Szydłowo

Proceeding in progress: 24-11-2020 12:00:00
Logo Firmy
ZP-DL-107/20 Dostawa mwyposażenia pomiarowo-badawcego - znak sprawy ZP-DL-107/20 (ID 388332)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 25-11-2020 11:00:00
Logo Firmy
AZZP.243.077.2020 Dostawa i wdrożenie w Laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP aparatury badawczej do badań struktur wielkogabarytowych (ID 388404)
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Proceeding in progress: 27-11-2020 10:00:00
All Proceedings...