Found 1615 results


Proceeding

Logo Firmy
W.Sz.Z: TZ-280-137/20 W.Sz.Z: TZ-280-137/20 Dostawa sprzętu anestezjologicznego z podziałem na 2 zadania (ID 396995)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

Proceeding in progress: 21-12-2020 09:30:00
Logo Firmy
59/2020/PN/M Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. (ID 395939)
Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego (JW 6021)

Proceeding in progress: 21-12-2020 09:30:00
Logo Firmy
IM.271.29.2020 „Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Zajezierze” – Etap II (ID 403328)
Miasto i Gmina Sztum

Proceeding in progress: 21-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
PN/43/2020/B Wykonanie robót budowlanych – „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskówka” (ID 400682)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

Proceeding in progress: 21-12-2020 10:00:00
Logo Firmy
2020.14.ZP Budowa siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie (ID 387613)
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Proceeding in progress: 21-12-2020 10:30:00
Logo Firmy
Zakup Oleju Napędowego na okres 12 miesięcy 2021 roku. (ID 402567)
Karol Kania i Synowie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 21-12-2020 10:38:00
Logo Firmy
EZP-252-28/2020 Dostawa leków i utensylii aptecznych (ID 396123)
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Proceeding in progress: 21-12-2020 10:45:00
Logo Firmy
WSZSL/FZ-66/20 WSZSL/FZ-66/20 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych – II (ID 394590)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Proceeding in progress: 21-12-2020 11:00:00
Logo Firmy
WZP.271-86/20 Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 182 w m. Izdebno km 22+250,00 - 23+550,00 (ID 403298)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 21-12-2020 12:00:00
Logo Firmy
43/2020/RK „Remont przepompowni P2” (ID 401748)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Świnoujście

Proceeding in progress: 21-12-2020 13:30:00
Logo Firmy
6/2021 6/2021 - Dostawa w latach 2021 – 2022 śpiworów wzór 729A/MON (ID 399035)
3 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 22-12-2020 08:00:00
Logo Firmy
EZP/156/20 Zakup (dostawa) produktu leczniczego Immunoglobulina (ID 395728)
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Proceeding in progress: 22-12-2020 08:30:00
Logo Firmy
WSPRiTS/ZP/55/20 Zakup drobnego sprzętu medycznego (ID 398036)
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie

Proceeding in progress: 22-12-2020 08:30:00
Logo Firmy
Pu-2380-160-055-129/2020/AB Dostawa papieru w ramach umowy ramowej. (ID 398367)
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 22-12-2020 09:00:00
Logo Firmy
NZZ/71/P/20 Dostawa sprzętu oraz materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku NZZ/71/P/20 (ID 398448)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 22-12-2020 09:00:00
All Proceedings...