Found 1291 results


Proceeding

Logo Firmy
Szp/FZ-34/2020 Dostawa implantów ortopedycznych (ID 365834)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 01-09-2020 09:00:00
Logo Firmy
D10.251.55.F.2020 D10.251.55.F.2020 - Dostawa wyposażenia medycznego i niemedycznego. (ID 367637)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 01-09-2020 10:00:00
Logo Firmy
TAM-504-PN/55-2020 Zakup myjni - dezynfektorów (ID 367636)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 01-09-2020 10:00:00
Logo Firmy
AE/ZP-27-45/20 Dostawa videobronchofiberoskopu 1 sztuka - AE/ZP-27-45/20 (ID 367113)
Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie

Proceeding in progress: 01-09-2020 10:00:00
Logo Firmy
15/PN/NZ/VI/2020 Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach. (ID 367096)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

Proceeding in progress: 01-09-2020 10:00:00
Logo Firmy
134/2020 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - buty sportowe WS (ID 367671)
3 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 02-09-2020 09:00:00
Logo Firmy
93/PN/ZP/D/2020 93/PN/ZP/D/2020 – Dostawa implantów ortopedycznych (ID 367654)
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Proceeding in progress: 02-09-2020 09:00:00
Logo Firmy
K1/35/2020 Dostawa spawarki do zamykania obudów (The delivery of projection welder for TO headers packaging) (ID 367195)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej

Proceeding in progress: 02-09-2020 10:00:00
Logo Firmy
BZP.3810.48.2020.JU dostawa środków ochrony osobistej z listy pakietów, transportem Wykonawcy lub na jego koszt. (ID 367213)
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Proceeding in progress: 02-09-2020 11:30:00
Logo Firmy
Dostawa energii elektrycznej. ZP/167/055/D/20 (ID 366446)
Politechnika Gdańska

Proceeding in progress: 03-09-2020 09:00:00
All Proceedings...