Found 918 results

Proceeding

Dostawa wyposażenia, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Nowe rozwiązania-nowe perspektywy. Postępowanie znak ZSCHIO.341.1.2019 (ID 263597)
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego

Proceeding in progress: 12-11-2019 10:30:00
Logo Firmy
DZ.271.106.2019 - Utrzymanie stanu epidemiologiczno-sanitarnego Szpitala (ID 263470)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Proceeding in progress: 12-11-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów na oczyszczalnie ścieków eksploatowane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej (ID 251582)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Proceeding in progress: 12-11-2019 11:00:00
Logo Firmy
ZP/66/2019 Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, pokonsumpcyjnych i medycznych (ID 264512)
21 Baza Lotnictwa Taktycznego

Proceeding in progress: 12-11-2019 11:00:00
Logo Firmy
ZP-19-123UN DOSTAWA SPRZĘTU DO PRZECHOWYWANIA NEREK (ID 263361)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 12-11-2019 12:00:00
Logo Firmy
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Puszczykowo (ID 263157)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 13-11-2019 09:30:00
Logo Firmy
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czempiń (ID 263083)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 13-11-2019 09:30:00
Logo Firmy
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rakoniewice (ID 263170)
Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT”

Proceeding in progress: 13-11-2019 09:30:00
Logo Firmy
Zakup systemu planowania leczenia dla wiązek zewnętrznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. AZP 241/158/19 (ID 264156)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Proceeding in progress: 13-11-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie nr LAS-301-PN/101-2019 (ID 264401)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 13-11-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawy wyrobów medycznych do termolezji (ID 264939)
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Proceeding in progress: 13-11-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawy wyrobów medycznych, postępowanie: LAS-290-PN/98-2019 (ID 264252)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 13-11-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa oleju opałowego 01/PN/2020 (ID 264303)
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Proceeding in progress: 13-11-2019 11:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony nr WNP/806/PN/2019 pt. ZAKUP PIECZYWA I ARTYKUŁÓW CUKIERNICZYCH (ID 263395)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 13-11-2019 11:00:00
Logo Firmy
DAZ-ZP.272.70.2019 Dostawa licencji oprogramowania biurowego i serwerowego (ID 264212)
Województwo Pomorskie

Proceeding in progress: 13-11-2019 12:00:00
Logo Firmy
Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Łokietka w Bydgoszczy– zadanie 23 (ID 264299)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 13-11-2019 13:00:00
Logo Firmy
PN:32/19 - Dostawa produktu leczniczego: Paliwizumab - umowa ramowa (ID 264301)
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Proceeding in progress: 14-11-2019 09:00:00
All Proceedings...