Found 888 results

Proceeding

Logo Firmy
ZP-19-099UN DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ MEDYCZNEJ (ID 253417)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 16-10-2019 07:30:00
Logo Firmy
Dostawa specjalistycznego osprzętu systemu telekomunikacyjnego (ID 256066)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 16-10-2019 08:30:00
Logo Firmy
Dostawa urządzeń specjalistycznych do Stacji Diagnostycznej (ID 256207)
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Proceeding in progress: 16-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa produktów leczniczych do realizacji programów lekowych przez Oddział Onkologii Klinicznej (ID 256303)
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. SZ. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Proceeding in progress: 16-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
dostaw wyrobów z włóknin medycznych oraz materiałów opatrunkowych, postępowanie LAS-260-PN/88-2019 (ID 256086)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 16-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony nr 21/PN/D/UE/2019 na dostawy do SPWZOZ w Stargardzie różnych produktów leczniczych w podziale na 64 pakiety. (ID 255535)
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Proceeding in progress: 16-10-2019 10:00:00
Logo Firmy
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) (ID 255164)
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Proceeding in progress: 16-10-2019 11:00:00
Logo Firmy
zakup (dostawa) produktu leczniczego (Blinatumomabum) (ID 255436)
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Proceeding in progress: 17-10-2019 08:30:00
Logo Firmy
Szp/FZ-40/2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych (ID 255422)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 17-10-2019 09:00:00
Logo Firmy
Kursy językowe – Inkubator kompetencji (ID 256304)
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile

Proceeding in progress: 17-10-2019 10:00:00
All Proceedings...