Found 763 results

Proceeding

Logo Firmy
4WSzKzP.SZP.2612.47.2019 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ (ID 240462)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Proceeding in progress: 20-08-2019 10:30:00
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce – rekultywacja łąk (ID 240117)
Nadleśnictwo Browsk

Proceeding in progress: 20-08-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki - Zp/39/PN-37/19 (ID 241470)
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Proceeding in progress: 21-08-2019 09:00:00
Logo Firmy
4WSzKzP.SZP.2612.50.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ RADIOFARMACEUTYKÓW I ZNACZNIKÓW (ID 241883)
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ

Proceeding in progress: 21-08-2019 10:30:00
Logo Firmy
Dostawy paliwa płynnego – oleju napędowego na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. (ID 239808)
AC Kancelaria Radcy Prawnego Artur Mariusz Chanaj

Proceeding in progress: 21-08-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji - nr 01 42 2019 (ID 241851)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Proceeding in progress: 22-08-2019 11:00:00
Logo Firmy
DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ENDOPROTEZ (ID 241261)
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile

Proceeding in progress: 23-08-2019 09:30:00
Logo Firmy
"Dostawa materiałów medycznych" - Zp/42/PN-40/19 (ID 241877)
Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego

Proceeding in progress: 23-08-2019 10:00:00
All Proceedings...