Found 1199 results


Proceeding

Logo Firmy
ZP/78/POIS/2020 Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo (ID 408951)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia

Proceeding in progress: 04-02-2021 09:30:00
Logo Firmy
COZL/DZP/AW/3411/PN-215/20 „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby COZL” (ID 411634)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Proceeding in progress: 04-02-2021 09:45:00
Logo Firmy
BZP.271.115.2020 Przebudowa drogi - odnoga ul. Boża Góra Prawa wraz z odwodnieniem (ID 411172)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Proceeding in progress: 04-02-2021 09:50:00
Logo Firmy
PZD.404.02.2021.MP Dostawa kruszywa naturalnego do zimowego utrzymania dróg w latach 2021/2022 (ID 418194)
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP-20-150UN DOSTAWA MATERIAŁÓW DO PROWADZENIA DIALIZY WĄTROBOWEJ ORAZ ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH (ID 410664)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg na sukcesywną dostawę obuwia roboczego 02/FZ/2021. (ID 417687)
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZPZ-58/12/20 Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa produktów leczniczych. Część II. (ID 410743)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji Z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
DŻ261-01/21 Dostawa artykułów mleczarskich (ID 417773)
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.109.E.2020 D10.251.109.E.2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku (ID 401514)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
DI/02/2021 Dostawa serwera QNAP (ID 417778)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
PM-55/2020 Świadczenie usług w zakresie szkoleń okresowych BHP dla pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. (ID 418271)
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
BZP.271.77.2020.AZ Dostawa wyposażenia pracowni CNC oraz pracowni obróbki metali (ID 403639)
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
PN 80/2020 Dostawa wyrobów medycznych (rękawice diagnostyczne) (ID 405991)
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji “Stocer” Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
PN/3/2021/B Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu nr 3 i sieci gazowej w EC Piaskówka – część sieciowa (ID 414622)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZP/p/45/2020 Dostawa i wdrożenie Systemu Informatycznego HIS (ID 411934)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Proceeding in progress: 04-02-2021 10:00:00
All Proceedings...