Found 772 results

Proceeding

Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Dostawa samochodów osobowych w wersji policyjnej oznakowany (SZPiFP-97-19) (ID 248178)
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Proceeding in progress: 16-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.52.C.2019 Dostawa materiałów opatrunkowych (ID 248082)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 16-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
D/41/2019 Zakup i montaż wyposażenia meblowego dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego (ID 248127)
Uniwersytet Opolski

Proceeding in progress: 16-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa sprzętu komputerowego - ZP-DI-46/19 (ID 246501)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 16-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH 34/ZP/2019 (ID 246206)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Proceeding in progress: 17-09-2019 09:00:00
Logo Firmy
Postępowanie znak: GT.271.4.2019 - Udzielenie kredytu Gminie Łukta (ID 247569)
Urząd Gminy Łukta

Proceeding in progress: 17-09-2019 09:30:00
Logo Firmy
Dostawa gazu ziemnego dla jednostek Państwowje Straży Pożarnej z województwa mazowickiego. Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) nr 2019/S 157-387017 (ID 248391)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Proceeding in progress: 17-09-2019 09:45:00
Logo Firmy
Sprzęt medyczny jednorazowego i wielorazowego użytku. Znak sprawy ZP-PN/UE/27/19. (ID 247410)
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) WSZ-EP-33/2019 Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu (ID 248163)
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym dla ZZOZ w Wadowicach ZP/PRZET/22/2019 (ID 247779)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony ZP – 17/19 na dostawę endoprotez i akcesoriów do artroskopii dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie. (ID 248460)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno (ID 245540)
Gmina Miasto Wąbrzeźno

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Wykonanie usług kierowania pojazdami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM sp. z o.o. w Tychach (ID 248520)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.w Tychach

Proceeding in progress: 17-09-2019 10:15:00
Logo Firmy
D25M/251/N/22-45rj/19 Sukcesywne dostawy leków antywirusowych stosowanych w programach lekowych WZWB (ID 248482)
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 17-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa wyrobów medycznych PN-31/19 (ID 248064)
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Proceeding in progress: 18-09-2019 09:00:00
All Proceedings...