Found 1282 results


Proceeding

Logo Firmy
RGI.271.1.2021 Dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w 2021 r. (ID 416595)
Gmina Świlcza

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
2 Dostawa odzieży na statki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (ID 416670)
Uniwersytet Morski w Gdyni

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
WZP-100/21/1/T Sukcesywne dostawy opon letnich (ID 415375)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
EZP/727/2020 Remont, przebudowa i nadbudowa komory ciepłowniczej K-2 zlokalizowanej w rejonie ul. Gołębiej i Kwiatkowskiego w Gdyni (ID 409883)
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
PN/31/2020 Sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne zmieszane i segregowane do MPGK Sp. z o.o. w Katowicach (ID 410470)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
18/DZP/2020 DOSTAWA LEKÓW DLA SZPITALA NOWOWIEJSKIEGO (ID 409942)
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:00:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-25/20 Dostawy produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania (ID 410510)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:30:00
Logo Firmy
108/PNE/DOT/2020 108/PNE/DOT/2020 "Zakup komory hiperbarycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im.św. Barbary w Sosnowcu" (ID 410865)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Proceeding in progress: 29-01-2021 10:30:00
Logo Firmy
EZ/908/610/20 Dostawa produktu leczniczego Nusinersen (ID 410532)
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
193/BZP-U.510.119/2020/EP „Multipark Morena” w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020 (ID 411428)
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
ZP/PN/02/20 Profesjonalny nadzór techniczny i zapewnienie jakości systemu (ID 399738)
Innobaltica Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
GRZ/262/6-TOO/2021 Części do pompy Wangen KL 50 S 80.0 (ID 415880)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
FZ.38.213.2020.AS Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadu w 2021/2023 r. (ID 399081)
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
GRZ/262/10-TOH/2021 Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody Elix Essential 3 firmy Millipore (ID 416984)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
WZP-150/21/3/IR Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli (ID 414407)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
Logo Firmy
SZP/29/2020 Dostawa artykułów do sprzątania, artykułów plastikowych, mopów i ścierek oraz rękawic gospodarczych. (ID 411198)
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Proceeding in progress: 29-01-2021 11:00:00
All Proceedings...