Found 1287 results


Proceeding

Logo Firmy
ZZP.2380.22.2020 Usługi gwarancyjne pojazdów marki BMW, Hyundai, Kia , Grupy VAG (VW, Skoda) (ID 355948)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
Materiały do odtwarzania nawierzchni. (ID 362776)
AQUANET S.A.

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
Dostawa źródeł światła. (ID 362856)
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
KARCHER HDS 10/20 4M - zakup i dostawa myjki ciśnieniowej na gorącą wodę (ID 362626)
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
TI.261.29.2020 Dostawa i sprzedaż rejestratora PSION wraz z akcesoriami (2) (ID 362274)
PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:00:00
Logo Firmy
przegląd techniczny gaśnic i hydrantów wewnętrznych (ID 362555)
Miasto Ostrołęka

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:10:00
Logo Firmy
Modernizacja przekształtników częstotliwości ABB ACS 600 (ID 359702)
Górażdże

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:18:00
Logo Firmy
Dostawa klapy zwrotnej do wody DN500 (ID 362252)
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:30:00
Logo Firmy
przegląd okresowy roczny stanu technicznego obiektu budowlanego (ID 362572)
Miasto Ostrołęka

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:37:00
Logo Firmy
PWiK-ZP/12/2020 DOSTAWA ARMATURY WODOCIĄGOWEJ DO MONTAŻU PRZEPŁYWOMIERZY ORAZ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA (ID 362419)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o

Proceeding in progress: 17-07-2020 11:55:00
Logo Firmy
362591 Zakup i dostawa 20 szt. rękawic elektroizolacyjnych 1 kV (ID 362591)
Urząd Dozoru Technicznego

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
25/PN/2020 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych o kodach 180102*, 180103*, 180108*, 180109 w związku z prowadzoną przez zamawiającego działalnością leczniczą. (ID 362718)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
DAZ-Z.272.31.2020 DAZ-Z.272.31.2020 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego (ID 361872)
Województwo Pomorskie

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
DZP-262-9/2020 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Integration (ID 349895)
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
WZDW.WZP.271-50/20 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 443 w miejscowości Grab - etap I (ID 360821)
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:00:00
Logo Firmy
Remont łaźni w pomieszczeniu socjalnym (11867935) (ID 362383)
Górażdże

Proceeding in progress: 17-07-2020 12:57:00
All Proceedings...