Found 762 results

Proceeding

Logo Firmy
Zakup cyfrowego tomografu PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Nr sprawy AZP 241-107/19 (ID 245920)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Proceeding in progress: 06-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.49.G.2019 dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego oraz implantów kostnych (ID 245877)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 06-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
ZP/19/2019 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów (ID 245894)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 06-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
"Dostawa sprzętu stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) IV" (ID 245603)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Proceeding in progress: 06-09-2019 12:00:00
Logo Firmy
34. Dostawa echokardiografu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (ID 246394)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

Proceeding in progress: 06-09-2019 12:30:00
Logo Firmy
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego 27/ZP/2019 (ID 245057)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Proceeding in progress: 09-09-2019 09:00:00
Logo Firmy
Dostawa leków różnych na potrzeby COZL (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-68/19) (ID 246256)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Proceeding in progress: 09-09-2019 09:45:00
Logo Firmy
DZP-271-10/19- Przetarg nieograniczony - dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu do badań laboratoryjnych (ID 240817)
Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu

Proceeding in progress: 09-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Kompleksowa ochrona żubra w Polsce - koszty wyłożonej karmy dla żubrów w 2019 r. (ID 246175)
Nadleśnictwo Borki

Proceeding in progress: 09-09-2019 10:05:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-19/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania (ID 246399)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 09-09-2019 10:30:00
Logo Firmy
NZZ/39/P/19 - Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i materiałów opatrunkowych (ID 247047)
Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

Proceeding in progress: 10-09-2019 09:00:00
Logo Firmy
Prowadzenie szkolenia komercyjnego z zakresu IT-znak postępowania 670/2019 (ID 246253)
16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorskim

Proceeding in progress: 10-09-2019 09:30:00
Logo Firmy
ZP-19-091UN LEKI 39 (ID 246853)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 10-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa nowego mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego (ID 246099)
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 10-09-2019 10:00:00
All Proceedings...