Found 762 results

Proceeding

Logo Firmy
Dostawa produktów leczniczych i leków onkologicznych na potrzeby COZL (COZL/ZPZ/JW/3411/PN-65/19) (ID 244913)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Proceeding in progress: 03-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawy wyrobów medycznych do zabiegów rekonstrukcji piersi, postępowanie: LAS-220-PN/72-2019 (ID 243849)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Proceeding in progress: 03-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.43.M.2019 DOSTAWA SPECJALISTYCZNEJ APARATURY MEDYCZNEJ I (ID 244553)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 03-09-2019 10:00:00
Logo Firmy
ZZP-2380-20/2019 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych (ID 245618)
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Proceeding in progress: 03-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Postępowanie na zakup wraz z dostawą mebli różnych, Nr sprawy WNP/650/PN/2019 (ID 245143)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 03-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Budowa sieci LAN na Bazach Paliw BP01, BP03, BP14 (ID 248409)
PERN S.A.

Proceeding in progress: 03-09-2019 12:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawy ukompletowania radiolinii; WZP- 4469/19/225/Ł (ID 245273)
Komenda Stołeczna Policji

Proceeding in progress: 03-09-2019 14:00:00
Logo Firmy
Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych 35/ZP/2019 (ID 244912)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Proceeding in progress: 04-09-2019 09:00:00
Logo Firmy
D25C/251/N/22-42rj/19 SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE (ID 245282)
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 04-09-2019 09:30:00
Logo Firmy
Dostawy leków i produktów farmaceutycznych - powtórzenie (ID 245587)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Proceeding in progress: 04-09-2019 11:00:00
Logo Firmy
Oczyszczanie Miasta. Zimowe oczyszczanie dróg na terenie Gminy Olkusz (OA.271.2.26.2019) (ID 245777)
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Proceeding in progress: 04-09-2019 11:00:00
All Proceedings...