Found 780 results

Proceeding

Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup optyk do videotorakochirurgii– 2sztuki. sprawa BZP.3810.19.2019.TP (ID 213707)
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Proceeding in progress: 14-05-2019 09:30:00
Logo Firmy
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych i odczynnika chemicznego, ZP/PRZET/10/2019 (ID 215230)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Zakup 130 licencji Microsoft Office 365 wraz z platformą wspierającą zarządzanie - DP.271.33.2019.pp (ID 218119)
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Wykonanie mundurów historycznych i oprzyrządowania (ID 218499)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa obłożeń operacyjnych, ubranie operacyjne, czepki chirurgiczne, pościel jednorazowa, osłony (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-34/19) (ID 215201)
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
„Sukcesywny zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku” (ID 219461)
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Remont sieci wody pitnej i i hydrantowej na tereni Kopalni Górazdze i Kopalni Folwark (ID 214134)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
"Wykonanie usług kierowania pojazadami autobusowymi w regularnej komunikacji miejskiej w PKM sp. z o.o. w Tychach" (ID 215525)
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.w Tychach

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:15:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup videobronchofiberoskopów, z podziałem na 2 pakiety. (ID 214422)
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:30:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-8/19 Dostawa odczynników immunochemicznych i odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów (ID 215765)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 14-05-2019 10:30:00
Logo Firmy
ZP-19-027 UN DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH - 2 (ID 212023)
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Proceeding in progress: 14-05-2019 11:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup - ultrasonografu endobronchialnego EBUS -1szt. (ID 214372)
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Proceeding in progress: 14-05-2019 11:30:00
Logo Firmy
Kompleksowe świadczenie usług sprzątania dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ/ZP-3/2019 (ID 215671)
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 14-05-2019 12:00:00
Logo Firmy
Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup- szafy do suszenia i przechowywania endoskopów-1sztuka.sprawa BZP.3810.21.2019.TP (ID 213767)
Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

Proceeding in progress: 14-05-2019 12:30:00
Logo Firmy
Zapytanie cenowe - konserwacja dźwigu hydraulicznego osobowego w siedzibie ZSA w Bożkowie. ZSA.26260.8.2019.PM (ID 219191)
ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W BOŻKOWIE

Proceeding in progress: 14-05-2019 15:00:00
Logo Firmy
ZP-21-2019 - Doposażenie bazy dydaktycznej dla potrzeb Centrum Symulacji Kardiologicznej (ID 213833)
Gdański Uniwersytet Medyczny

Proceeding in progress: 15-05-2019 09:00:00
All Proceedings...