Found 1658 results


Proceeding

Logo Firmy
Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego i Szkole Podstawowej nr 1 w Lęborku (ID 396313)
Urząd Miasta Lębork

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
GŻ/230-1-17/20 Dostawa jaj dla Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. (ID 397114)
Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
NE.38.45.2020.ZS Dostawa wyposażenia do laboratorium (ID 397663)
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Włocławek

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
121-W6-2020 Dostawa oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite 2020 (ID 398536)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
RZP/24/PN/S/2020 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ (ID 398300)
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
125-W6-2020 Dostawa oprogramowania CBT Nuggets (ID 398735)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:00:00
Logo Firmy
PT.2370.20.2020.HK Usługa remontu, oraz przeglądu pożarniczego podestu ruchomego Bumar PMT25D wynikająca z resusrsu urządzenia. (ID 398523)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:04:00
Logo Firmy
WZP.236.67.4.2020.ŁB Dostawa 2 szt. kamer termowizyjnych Flir K45 (ID 398940)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:05:00
Logo Firmy
Audyt - identyfikacja podatności na zagrożenia zewnętrzne w systemach informatycznych (ID 399598)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:10:00
Logo Firmy
Fotele biurowe skórzane LUKS (ID 399586)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:15:00
Logo Firmy
PT.2370.23.2020.HK Dostawa (sprzedaż) 6 szt. Wąż W42-20-ŁA (tzw. wąż do mieszkaniówki) (ID 399010)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:22:00
Logo Firmy
ZAKUP Z DOSTAWĄ FLAG I PROPORCZYKÓW DLA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH (ID 399409)
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:24:00
Logo Firmy
PM/Z/2418/66/2020 Dostawa zaworów kulowych przelotowych do zimnej wody - zapytnie ofertowe. (ID 392379)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:30:00
Logo Firmy
Dostawa płynu do mycia części mechanicznych (ID 398896)
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:30:00
Logo Firmy
IMK.271.16.2020 Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca (ID 398183)
Gmina Miejska Wągrowiec

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:30:00
Logo Firmy
PT.2370.21.2020.HK Dostawa (sprzedaż) zestawu 2 szt. poduszek ratowniczych wysokiego ciśnienia niskiego podnoszenia (ID 398560)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

Proceeding in progress: 30-11-2020 09:39:00
All Proceedings...