Found 780 results

Proceeding

Logo Firmy
Taśma przenośnika taśmowego CM 10 (11789341) (ID 219793)
Górażdże Cement S.A., Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000013474, NIP 756-000-34-05, Regon 530515047, BDO nr rej. 000004643, Kapitał zakładowy 321 882 040,00 zł

Proceeding in progress: 10-05-2019 13:48:00
Logo Firmy
Przesunięcie rozprężacza ciśnieniowego wraz ze zmianą tras rurociągów ZO/48/19 (ID 217796)
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 10-05-2019 23:59:00
Logo Firmy
Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP (ID 207636)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Proceeding in progress: 13-05-2019 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa terminali satelitarnych VSAT typu SLAVE (ID 208656)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 13-05-2019 08:00:00
Logo Firmy
Dostawa sprzętu metrologicznego (ID 215406)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 13-05-2019 09:00:00
Logo Firmy
Szp/FZ – 16/2019 - DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH DO DIALIZ OTRZEWNOWYCH (ID 214152)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Proceeding in progress: 13-05-2019 09:00:00
Logo Firmy
Zakup testów do badań molekularnych w chorobach infekcyjnych dla Laboratorium Mikrobiologii nr spr. EZP/52/19 (ID 212912)
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Proceeding in progress: 13-05-2019 09:30:00
Logo Firmy
DZ.271.27.2019 – Dostawa obłożeń operacyjnych dla Pracowni Hemodynamiki i Angiografii (ID 215588)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Proceeding in progress: 13-05-2019 09:30:00
Logo Firmy
DOSTAWA LEKÓW BIOLOGICZNYCH W PODZIALE NA ZADANIA - SPRAWA NR 12/PN/2019/BK (ID 215802)
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO (ID 210397)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Pogwarancyjne serwisowanie sprzętu medycznego. Nr sprawy AZP 241-56/2019 (ID 215362)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa aparatury (ID 210812)
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Usługa przeniesienia obecnie użytkowanego szpitalnego systemu informacyjnego CGM CliniNET na nową platformę sprzętową i bazodanową AZP 241-13/2019 (ID 215328)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
Dostawa produktów ropopochodnych do taboru kolejowego - PRL-251-3/2018 (ID 213624)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:00:00
Logo Firmy
ZZ-ZP-2375-7/19 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej (ID 215714)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Proceeding in progress: 13-05-2019 10:30:00
Logo Firmy
DZ.271.43.2019 - Usługa ochrony osób i mienia oraz konwojowania środków pieniężnych (ID 215678)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Proceeding in progress: 13-05-2019 11:00:00
Logo Firmy
WSZSL/DZ-18/19 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ID 213542)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Proceeding in progress: 13-05-2019 11:00:00
Logo Firmy
UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH PZP1-25-25/2019 (ID 217744)
Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Proceeding in progress: 13-05-2019 12:00:00
Logo Firmy
oświetlacz kryminalistyczny światła białego (ID 219696)
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Proceeding in progress: 13-05-2019 13:31:00
Logo Firmy
Przetarg nieograniczony, EZP/178/2019, Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych (ID 214903)
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Proceeding in progress: 14-05-2019 08:00:00
Logo Firmy
USŁUGA WYKONANIA NAPRAWY CYSTERN DYSTRYBUTORÓW PALIWOWYCH ORAZ CYSTERN PRZYCZEP PALIWOWYCH. (ID 213576)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Proceeding in progress: 14-05-2019 08:00:00
Logo Firmy
Sukcesywna dostawa obuwia roboczego (ID 219301)
Wodociągi Kieleckie Sp.z o.o.

Proceeding in progress: 14-05-2019 08:45:00
All Proceedings...