Proceeding: FP.271.00007.2021 Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera w Zespole Szkół Specjalnych 9 w Jastrzębiu-Zdroju Cz. II Zestaw sprzętu dezyfenkcyjno - sanitarny

Martyna Maroszek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Wydział Funduszy Pomocowych
Deadlines:
Published : 21-07-2021 12:52:00
Placing offers : 26-07-2021 07:30:00
Offers opening : 26-07-2021 07:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Zapytanie ofertowe

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie  3 w Jastrzębiu – Zdroju ”.

Zamawiający:  Miasto Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 6
0

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie zadania polegającego na:

a)       Dostawie, rozładunku, wniesieniu zakupionego sprzętu (załącznik nr 1 do umowy -należy wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty)) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj., w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju, zwanego dalej Odbiorcą.

b)      Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu oferty i stanowi załącznik nr 1 do umowy.

c)       Na przedmiot umowy składa się dostawę następujących części zamówienia:

- Część II Zestaw sprzętu dezynfekcyjno-sanitarny:

-       - Dozownik do ręczników

-        -Osłona elastyczna do myjni

-        -Tork czyściwo papierowe

-       - Dozownik do dozowania skoncentrowanych preparatów

-        -Kosz na śmieci

-        -Zestaw Leniuch z pokrywą

-        -Ściereczki w rolce

-        -Wózek jednowiaderkowy z prasą

-        -Rękawice gospodarcze

-        -Wirusobójczy środek do dezynfekcji rąk

-        -Zestaw ręczników fryzjerskich

 

 

d)      przygotowaniu i przekazaniu Odbiorcy dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim,

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

Dostawę, montaż (dot. część III) dla przedstawicieli Odbiorcy, należy przeprowadzić w godzinach urzędowania Zespołu Szkół 9 w Jastrzębiu – Zdroju ul. 11 Listopada 4, po wcześniejszym ustaleniu z Dyrekcją szkoły.

Po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia osób, które rozładują i dostarczą przedmiot umowy pod w/w adres w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły.  Dostawa i montaż przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie umożliwiającym Odbiorcy sprawdzenie poprawności działania urządzeń dydaktycznych

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,


- niespełnienia wymogów przez potencjalnych wykonawców

 Wymagany podpis na załączniku nr 1 do umowy.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 47 85 173

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa cz. II.pdf pdf 1429.22 2021-07-21 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy cz. II.pdf pdf 623.32 2021-07-21 12:52:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy cz. II.docx docx 67.81 2021-07-21 12:52:00 Criterion
Odpowiedź.pdf pdf 189.25 2021-07-23 08:57:47 Public message

Announcements

2021-07-23 08:57 Martyna Maroszek Dzień dobry, w załączniku przesyłam odpowiedź na zapytanie.

Odpowiedź.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw sprzętu dezynfekcyjno-sanitarnego Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 do um [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 241