Proceeding: FP.271.00006.2021 FP.271.00004.2021 Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera w Zespole Szkół Specjalnych 9 w Jastrzębiu-Zdroju Cz. III Zestaw wyposażenia stanowiska fryzjerskiego

Martyna Maroszek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Wydział Funduszy Pomocowych
Deadlines:
Published : 21-07-2021 12:43:00
Placing offers : 26-07-2021 07:30:00
Offers opening : 26-07-2021 07:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

 

Zapytanie ofertowe

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy fryzjera w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie 
3 w Jastrzębiu – Zdroju ”
.

Zamawiający:  Miasto Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 6
0

Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie zadania polegającego na:

a)       Dostawie, rozładunku, wniesieniu oraz montażu zakupionego sprzętu (załącznik nr 1 do umowy -należy wypełnić, podpisać i dołączyć do oferty)w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj., w Zespole Szkół nr 9 w Jastrzębiu – Zdroju ul. 11 Listopada 4, zwanego dalej Odbiorcą.

b)      Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu oferty i stanowi załącznik nr 1 do umowy.

c)       Na przedmiot umowy składa się dostawę następujących części zamówienia:

- Część III Zestaw wyposażenia stanowiska fryzjerskiego:

-        - Stanowisko fryzjerskie do mycia – 2 szt.

-      -  Konsola – stanowisko fryzjerskie – 6 szt.

-       - Taboret fryzjerski do strzyżenia

-        -Wózek na narzędzia z przyborami fryzjerskimi

-        -Degażówka z nożyczkami

-        -Miotła gumowa

-        -Zestaw szczotek ceramicznych

-        -Karkówki fryzjerskie

-        -Zestaw lusterek

-       - Rynienki fryzjerskie

-        -Głowy modelowe treningowe damskie-30 cm

-        -Głowy modelowe treningowe damskie-70 cm

-        -Głowy modelowe treningowe męskie

-        -Kołnierzyki fryzjerski

-        -Peleryna fryzjerska

-        -Zapaska fryzjerska

-        -Czasomierz mechaniczny

 

d)      przygotowaniu i przekazaniu Odbiorcy dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim,

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy rozumie się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

Dostawę, montaż  dla przedstawicieli Odbiorcy, należy przeprowadzić w godzinach urzędowania Zespołu Szkół w Jastrzębiu – Zdroju, po wcześniejszym ustaleniu z Dyrekcją szkoły.

Po stronie Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia osób, które rozładują i dostarczą przedmiot umowy pod w/w adres oraz dokonają montażu stanowisk dydaktycznych  w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły.  Dostawa i montaż przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie umożliwiającym Odbiorcy sprawdzenie poprawności działania urządzeń dydaktycznych

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,


- niespełnienia wymogów przez potencjalnych wykonawców

 Wymagany podpis na załączniku nr 1 do umowy.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 47 85 173

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa cz. III.pdf pdf 1453.02 2021-07-21 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy cz. III.pdf pdf 723.47 2021-07-21 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy cz.III.docx docx 68.72 2021-07-21 12:43:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw wyposażenia stanowiska fryzjerskiego Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 do um [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Montaż - Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy wynosi maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 299