Proceeding: IID.7011.15.2021.KK Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza w Tuchowie

Zamówienia Publiczne
Gmina Tuchów
Deadlines:
Published : 19-07-2021 13:14:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:05:00
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 14 65 25 474 wew. 37 od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  7:30 do 15:30

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Osoba wystawiająca postępowanie: Karolina Kuś

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1.jpg jpg 729.72 2021-07-19 13:14:00 Proceeding
załącznik nr 2.jpg jpg 858.67 2021-07-19 13:14:00 Proceeding
załącznik nr 3.JPG JPG 5853.42 2021-07-19 13:14:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 33.32 2021-07-19 13:14:00 Proceeding
zestawienie cenowe.xlsx xlsx 10.87 2021-07-19 13:14:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu instalacji klimatyzacji w budynku Ratusza w Tuchowie Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji klimatyzacji jednostek wewnętrznych w budynku ratusza w pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu serwerowni Gminy Tuchów zlokalizowany przy ul. Rynek 1 w Tuchowie zgodnie z zał. nr 1 i 2 oraz jednostki/jednostek zewnętrznych zgodnie z zał. nr 3. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach, należy zatem zaprojektować instalację z uwzględnieniem podziału instalacji na skrzydło południowe i północne. W pierwszym etapie realizowane będzie skrzydło południowe (zgodnie z zał. nr 1 i 2 numery od 1-5) – projekt ma przewidywać możliwość prawidłowego funkcjonowania klimatyzacji w skrzydle południowym po zakończonym pierwszym etapie, bez konieczności dokończenia całej inwestycji. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

zestawienie cenowe.x [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 3 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywny termin. (0)
5 Sposób zlecenia usługi - Wykonanie zamówienia na podstawie umowy po zakończeniu postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". lub zaproponować alternatywny sposób zlecenia usługi. (0)
Unlock the form

The number of page views: 237