Proceeding: D/102/2021 DOSTAWA AKUMULATORÓW OŁOWIOWO - ROZRUCHOWYCH DO POJAZDÓW KOŁOWYCH ORAZ WOZÓW BOJOWYCH W 2021 ROKU W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY RAMOWEJ

Magdalena Bartkiewicz
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Published : 15-07-2021 12:53:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

UWAGA!!

W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową.

W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

Przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.


Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy. 

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.pdf pdf 223.96 2021-08-05 14:18:19 Public message
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY.pdf pdf 155.48 2021-08-26 13:21:18 Public message

Announcements

2021-08-26 13:21 Magdalena Bartkiewicz OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

OGŁOSZENIE O ZAWARCI [...].pdf

2021-08-05 14:18 Magdalena Bartkiewicz INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKAC [...].pdf

2021-07-26 08:00 Buyer message Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości:
- Zadanie nr 1 - 51 168,00 zł
- Zadanie nr 2 - 145 632,00 zł
- Zadanie nr 3 - 8 659,20 zł
- Zadanie nr 4 - 76 260,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305