Proceeding: ZP.1.2021 Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do Przedszkola Miejskiego w Lubawie w roku szkolnym 2021/2021

Sławomir Jamroży
Przedszkole Miejskie w Lubawie
Deadlines:
Published : 15-07-2021 11:37:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.ZP.1.2021.pdf pdf 1061.88 2021-07-15 11:37:00 Proceeding
zalaczniki_edytowalne.docx docx 66.4 2021-07-15 11:37:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 121.02 2021-07-15 11:37:00 Proceeding
informacja o kwocie.pdf pdf 254.79 2021-07-26 08:45:33 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 199.53 2021-07-26 08:58:46 Public message
!!zawiadomienie o wyborze strona.pdf pdf 357.64 2021-08-11 13:13:46 Public message

Announcements

2021-08-11 13:13 Sławomir Jamroży W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn.
Usługa cateringu – przygotowanie i dowóz posiłków do Przedszkola Miejskiego w Lubawie w roku szkolnym 2021/2022

!!zawiadomienie o wy [...].pdf

2021-07-26 08:58 Sławomir Jamroży INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 08:45 Sławomir Jamroży Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Treść dokumentu w sprawie informacji o kwocie na sfinansowanie zamówienia w załączeniu

informacja o kwocie. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2542