Proceeding: SP-WOSzK-ZP.2612.5.2021 DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ I SPRZĘTU SPORTOWEGO

Deadlines:
Published : 09-07-2021 13:10:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja warunków zamówienia - SWZ.pdf pdf 7855.24 2021-07-09 13:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.03 2021-07-09 13:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 344.87 2021-07-09 13:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.59 2021-07-21 10:50:32 Proceeding
Zapytanie i wyjaśnienie dotyczące treści SWZ.pdf pdf 363.71 2021-07-16 13:01:25 Public message
Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - SWZ.pdf pdf 1434.61 2021-07-21 10:43:01 Public message
Zapytanie i wyjaśnienie dotyczące treści SWZ.pdf pdf 319.29 2021-07-23 14:52:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1244.42 2021-07-26 14:00:36 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 2513.78 2021-08-05 13:45:52 Public message

Announcements

2021-08-05 14:21 Rafał Ciastek Zamawiający informuje, że w zakresie zadań które zostały unieważnione, tj:

zadanie nr 5 – Sprzęt sportowy;
zadanie nr 6 – Sprzęt narciarski;
zadanie nr 7 – Ubiory sportowe - Służba Mundurowa;

zostanie wszczęte nowe postępowanie.
2021-08-05 13:45 Rafał Ciastek Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-07-26 14:00 Rafał Ciastek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 08:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia: 450 339,00 zł;

W tym w rozbiciu na zadania:
1 Zadanie nr 1 - UBIORY SPORTOWE 129074,00 zł brutto;
2 Zadanie nr 2 - SPRZĘT WSPINACZKOWY 50090,00 zł brutto;
3 Zadanie nr 3 - SPRZĘT SERE 15040,00 zł brutto;
4 Zadanie nr 4 - SPRZĘT NURKOWY 18040,00 zł brutto;
5 Zadanie nr 5 - SPRZĘT SPORTOWY 46185,00 zł brutto;
6 Zadanie nr 6 - SPRZĘT NARCIARSKI 183550,00 zł brutto;
7 Zadanie nr 7 - UBIORY SPORTOWE - SŁUŻBA MUNDUROWA 8360,00 zł brutto.
2021-07-23 14:52 Rafał Ciastek Zapytanie i wyjaśnienie dotyczące treści SWZ

Zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

2021-07-21 10:43 Rafał Ciastek Zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia - SWZ

Zmiana Specyfikacji [...].pdf

2021-07-16 13:01 Rafał Ciastek Zapytanie i wyjaśnienie dotyczące treści SWZ

Zapytanie i wyjaśnie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 923