Proceeding: BI.272.60.2021 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice"

Karol Łagocki
Gmina Wąsosz
Deadlines:
Published : 09-07-2021 11:20:00
Placing offers : 26-07-2021 06:55:00
Offers opening : 26-07-2021 07:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 655437850.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia - Inspektor Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice.docx docx 15.27 2021-07-09 11:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Baranowice, Budowa zjazdu - włączenie do drogi powiatowej nr 1101D Daszów - Baranowice" Zgodne z opisem przedmiotu zamówienia dołączonym do postępowania. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od momentu podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 15 października 2021 roku, uwzględniając zapisy opisu przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi - Proszę dołączyć dokument potwierdzający posiadane przedmiotowe uprawnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego winny jest posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 281