Proceeding: W/97/2021 DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ MATERIAŁÓW DO OBSŁUGI CZOŁGÓW LEOPARD 2A4/2A5, W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY RAMOWEJ

Deadlines:
Published : 09-07-2021 10:18:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

UWAGA!!

W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy z którymi Zamawiający zawarł umowę ramową.

W ramach niniejszego postępowania oferty mogą składać TYLKO Wykonawcy, których Zamawiający zaprosił do składania ofert.

Przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie ofert w formie papierowej.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy. 

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 756.01 2021-08-12 11:21:21 Public message
Unieważnienie czynności wyboru w zakresie zadania nr 47.pdf pdf 285.38 2021-08-19 15:01:18 Public message
Dodatkowa informacja o wynikach postępowania.pdf pdf 505.24 2021-08-19 15:02:30 Public message
Ogłoszenie o uniewaznieniu zad. nr 52.pdf pdf 384.99 2021-08-25 14:46:53 Public message
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY REALIZACYJNEJ.pdf pdf 209.09 2021-09-08 11:38:55 Public message

Announcements

2021-09-08 11:38 Marta Cwiklińska Ogłoszenie o zawarciu umów realizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAWARCI [...].pdf

2021-08-25 14:46 Halina Goliszewska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 52

Ogłoszenie o uniewaz [...].pdf

2021-08-19 15:02 Halina Goliszewska Dodatkowa informacja o wynikach postępowania - zadanie nr 47 i nr 52

Dodatkowa informacja [...].pdf

2021-08-19 15:01 Halina Goliszewska Unieważnienie czynności wyboru - zadanie nr 47

Unieważnienie czynno [...].pdf

2021-08-12 11:21 Marta Cwiklińska Informacja o wynikach postępowania - dodano dnia 12.08.2021r.

Informacja o wynikac [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566