Proceeding: Kompleksowy remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu na potrzeby MPGN Sp. z o.o.

Radosław Suchan
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: GPP Grupa Zakupowa
Deadlines:
Published : 09-07-2021 09:24:00
Placing offers : 06-08-2021 12:00:00
Offers opening : 06-08-2021 12:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.38 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
SWZ - Kompleksowy remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu (III).doc doc 240 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja techniczna.zip zip 6807.66 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 21.68 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - oświadczenie art. 125 ust.1.doc doc 33.5 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków.doc doc 29.5 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - wykaz robót .doc doc 34 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz osób.docx docx 14.8 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - oświadcz. o podwykonawcach.doc doc 31.5 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ - niezbędne zasoby.docx docx 13.37 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 do SWZ - grupa kapitałowa.doc doc 32.5 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 116.5 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 11 do SWZ - Oświadczenie, o aktualności informacji art.125 ust.1.docx docx 13.84 2021-07-09 09:24:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.15 2021-07-19 16:43:37 Public message
SWZ - Kompleksowy remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Al 23 Stycznia 12 w Grudziądzu (III) - ZMIANA.doc doc 239.5 2021-07-19 16:43:37 Public message
ZMIANA SWZ 1.pdf pdf 169.79 2021-07-19 16:43:37 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 162.82 2021-08-06 12:12:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 165.56 2021-08-06 13:42:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 200.34 2021-08-17 12:32:14 Public message

Announcements

2021-08-17 12:32 Radosław Suchan Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-08-06 13:42 Radosław Suchan Informacje z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-06 12:12 Radosław Suchan Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-19 16:43 Radosław Suchan Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ i Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ - Kompleksowy re [...].doc

ZMIANA SWZ 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512