Proceeding: DT.26.4.2021.P-4 Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej nr 1053T ul. Koseły w Sandomierzu do km 0+000 do km 0+522. Przebudowę drogi powiatowej nr 1052T ul. Mickiewicza w Sandomierzu polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej od km 0+000 do km 0+800, przebudowie przejścia dla pieszych w km 0+471 wraz z remontem prawostronnego chodnika od km 0+400 do km 0+547

Deadlines:
Published : 08-07-2021 11:52:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d941e4-3fce-8869-9d1b-400001f6d688.pdf pdf 97.44 2021-07-08 11:52:00 Proceeding
SWZ.zip zip 286.79 2021-07-08 11:52:00 Proceeding
20210726101623946.pdf pdf 50.46 2021-07-26 10:27:13 Public message
20210727140806508.pdf pdf 95.71 2021-07-27 14:15:31 Public message

Announcements

2021-07-27 14:15 Zarząd Dróg Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

20210727140806508.pd [...].pdf

2021-07-26 10:27 Zarząd Dróg Zbiorcze zestawienie ofert.

20210726101623946.pd [...].pdf

2021-07-26 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : 120 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310