Proceeding: 9/SZP/2021 REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 13 W ELBLĄGU PRZY UL. MONIUSZKI 44c

Deadlines:
Published : 07-07-2021 14:15:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 4091.73 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
SWZ 9SZP2021.pdf pdf 11427.01 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 58.03 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 25946.72 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 43.02 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.pdf pdf 576.24 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 2151.57 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 9559.17 2021-07-07 14:15:00 Proceeding
kwota na sfinasowanie 9SZP2021.pdf pdf 232.28 2021-07-26 08:08:23 Public message
informacja z otwarcia ofert 9SZP2021.pdf pdf 581.79 2021-07-26 14:33:31 Public message
zestawienie ofert dodatkowych 9-SZP-2021.pdf pdf 541.91 2021-08-05 12:00:12 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty oferty dodatkowe 9SZP2021.pdf pdf 513.28 2021-08-25 11:27:19 Public message

Announcements

2021-08-25 11:27 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza wybór najkorzystniejszej oferty - oferty dodatkowe.

wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-08-05 12:00 Magdalena Widomska Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych wraz z załącznikiem

zestawienie ofert do [...].pdf

2021-07-26 14:33 Barbara Marcinkiewicz Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert wraz z załącznikiem

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 08:08 Barbara Marcinkiewicz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.

kwota na sfinasowani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 450