Proceeding: ZSE.SEK.2070.22.2021 Usługa kompleksowego sprzątania

Anna Żelakiewicz
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy
Deadlines:
Published : 12-07-2021 10:27:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty.

 

Wykonanie usługi będzie się odbywało na następujących warunkach:

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 23-08-2021 r  do dnia 30-06-2022 r. najczęściej w godzinach od godz. 13.00 do godz. 21.00.

2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszt dostawy leżą po stronie Wykonawcy.

3. Płatność - z dołu na podstawie Faktury VAT wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: ekonomik@adner.net w formie przelewu za okres miesięczny, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury.

4. Zamówienia usługi odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje, że produkty wykorzystywane do wykonania usługi posiadają odpowiednie certyfikaty i będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

8. Osobami do kontaktu są: Pani Anna Żelakiewicz, tel. 74 852 26 41 oraz Pani Elżbieta Podczaszy tel. 74 852 26 27

9. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica - zgodnie z załącznikiem.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia wysokości szacowanych środków przeznaczanych na dany cel.

 

W przypadku pytań związanych z obsługą Platformy, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Platformy Zakupowej Open Nexus przez Formularz kontaktowy, pod tel. +48 22 101 02 02 od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00  oraz drogą e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA.pdf pdf 209.69 2021-07-12 10:27:00 Subject of the order
Załacznik Nr 1 Sprzątanie.pdf pdf 192.5 2021-07-12 10:27:00 Subject of the order
Załacznik Nr 2 Sprzątanie.pdf pdf 158.11 2021-07-12 10:27:00 Subject of the order
Załacznik Nr 3 Sprzątanie.pdf pdf 179.73 2021-07-12 10:27:00 Subject of the order
Specyfikacja.pdf pdf 303.65 2021-07-12 10:27:00 Subject of the order
Odpowiedź 01.pdf pdf 246.23 2021-07-16 14:17:03 Public message
Odpowiedź 02.pdf pdf 239.57 2021-07-16 14:17:03 Public message
Odpowiedź 03.pdf pdf 268.58 2021-07-16 14:17:03 Public message
Wybór oferty ZSE.SEK.2070.22.2021.pdf pdf 1474.47 2021-08-04 10:17:13 Public message
Wybór oferty ZSE.SEK.2070.22.2021.pdf pdf 1477.85 2021-08-05 11:19:27 Public message

Announcements

2021-08-05 11:19 Anna Żelakiewicz Dzień dobry,

W związku z zaimportowaniem niekompletnego Raportu w załączeniu przedkładamy Państwu prawidłowo wygenerowany Raport z postepowania zapytania ofertowego ZSE.SEK.2070.22.2021. W postepowaniu złożono 14 ofert. Raport zawiera 3 strony Jednocześnie w związku z pojawiającymi się pytaniami dot. informacji o podatku VAT pragniemy sprostować, że wybrano ofertę MEGA CLEAN s.r.o. w związku z tym, że oferta ta jest najkorzystniejsza cenowo. W związku z zerową stawką podatku VAT obowiązującą w kraju Wykonawcy doliczony został obowiązujący w Polsce VAT 23%. Jest to informacja wyjaśniająca rozbieżności, które wynikają z faktu innego opodatkowania.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem.

Z poważaniem
Anna Żelakiewicz

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia
w Świdnicy

Wybór oferty ZSE.SEK [...].pdf

2021-08-04 10:17 Anna Żelakiewicz Dzień dobry,

W załączeniu przedstawiamy Państwu zestawienie ofert, które zostały złożone w postępowaniu zapytania ofertowego dotyczącego usługi kompleksowego sprzątania w naszej jednostce. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył MEGA CLEAN s. r. o. (w ocenie wzięto pod uwagę 23% stawkę podatku VAT obowiązującą w Polsce).

Wszystkim Oferentom dziękujemy za zainteresowanie naszym postępowaniem.

Z poważaniem
Anna Żelakiewicz

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia
w Świdnicy

Wybór oferty ZSE.SEK [...].pdf

2021-07-28 09:24 Anna Żelakiewicz Dzień dobry,

W związku z tym, że część Oferentów najprawdopodobniej złożyła oferty na cała usługę (10 miesięcy i 9 dni); mimo, że w zapytaniu ofertowym była umieszczona informacja „Proszę podać CENĘ BRUTTO ZA MIESIĘCZNE WYKONANIE USŁUGI” i wynikającą z tego powodu rozbieżnością zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie przez Platformę Zakupową Wiadomości do zamawiającego uwzględniającą następujące informacje:
1) Wartość usługi gross za miesięczne wykonanie usługi;
2) Wartość usługi gross za wykonanie usługi przez okres obowiązywania umowy, tj. 10 miesięcy i 9 dni.
Na powyższe informacje od Państwa czekamy do dnia 02-08-2021 r. do godz. 15.00

Z poważaniem
Anna Żelakiewicz

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia
w Świdnicy
2021-07-16 14:17 Anna Żelakiewicz Dzień dobry,

W załączeniu przedkładamy Państwu odpowiedzi na zapytania Oferentów, które do nas wpłynęły w dniu 14-08-2021 r. Mamy nadzieję, że znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące postępowania w trybie zapytania ofertowego na Kompleksową usługę sprzątania w naszej jednostce. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem
Anna Żelakiewicz

Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Wincentego Stysia
w Świdnicy

Odpowiedź 01.pdf

Odpowiedź 02.pdf

Odpowiedź 03.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie usługi sprzątania Wykonanie usługi sprzątania w terminie od dnia 23-08-2021 r. do dnia 30-06-2022 r. obejmującego zawarte w załączniku pomieszczenia oraz w zgodzie z załączonym wzorem umowy wraz z załącznikami Proszę podać CENĘ BRUTTO ZA MIESIĘCZNE WYKONANIE USŁUGI

UMOWA.pdf

Załacznik Nr 1 Sprzą [...].pdf

Załacznik Nr 2 Sprzą [...].pdf

Załacznik Nr 3 Sprzą [...].pdf

Specyfikacja.pdf

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Płatność przelewem z dołu za okres miesięczny na podstawie Faktury VAT wysyłanej drogą elektroniczną na adres e-mail: ekonomik@adner.net w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia 23-08-2021 r. do dnia 30-06-2022 r. najczęściej w godzinach od godz. 13.00 do godz. 21.00. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 924