Proceeding: 40/2021 Konserwacja malarska i posadzkarska korytarzy i klatki schodowej w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Al. 3-go Maja 2-4 w Chełmnie - sprawa nr 40/2021

Deadlines:
Published : 06-07-2021 22:48:00
Placing offers : 26-07-2021 07:30:00
Offers opening : 26-07-2021 08:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1-1-Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 00106163 z dnia 06.07.2021 r..pdf pdf 82.87 2021-07-06 22:48:00 Proceeding
2-1-Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (kpl).pdf pdf 13554.1 2021-07-06 22:48:00 Proceeding
2-2-Druki - załączniki do SWZ - wersja edytowalna - pomocnicza.zip zip 199.08 2021-07-06 22:48:00 Proceeding
KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2-WYNIK-UNIEWAŻNIENIE-40-2021.pdf pdf 520.29 2021-07-26 10:53:37 Public message

Announcements

2021-07-26 10:53 Agnieszka Kiehn-Nowicka KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KOMUNIKAT PUBLICZNY [...].pdf

2021-07-26 07:30 Buyer message 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy informuje na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn.zm.), że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 56.386,79 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 313