Proceeding: 050/21 Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, • zgody wodnoprawnej (w rozumieniu ustawy Prawo wodne), • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 od węzła autostradowego "Pruszków" do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 z ul. Partyzantów oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 od skrzyżowania z ul. Partyzantów do granicy m. st. Warszawa

Deadlines:
Published : 22-06-2021 11:49:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
718-719-21.05.2020 - kosztorys część v siwz.xls xls 36 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
718-719-21.05.2021- siwz część iv.doc doc 337.5 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
718-719-21.05.2021-formularze do siwz z tabelą uzgodnień.doc doc 159 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
718-719-21.05.2021-specyfikacja techniczna_załącznik_1_badania podłoża.docx docx 77.22 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
część 2 siwz-druk oferty_wersja edytowalna.docx docx 93.47 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
edytowalna-wersja-formularza-jedz.doc doc 195.5 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 22.06.2021.pdf pdf 147.61 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
swz 050 21.pdf pdf 3203.61 2021-06-22 11:49:00 Proceeding
informacja z otwarcia 050 21.pdf pdf 55.68 2021-07-26 11:37:57 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 050 21.pdf pdf 55.3 2021-07-26 14:50:37 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 106.57 2021-07-30 09:08:50 Public message

Announcements

2021-07-30 09:08 Samanta Skwarczyńska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 30.07.2021 r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-07-26 14:50 Samanta Skwarczyńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-07-26 11:37 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 08:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych wynosi: 5 221 375,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 911