Proceeding: 7/21/ZP/PN „Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą sprzętu do usuwania zaćmy metodą ultradźwiękową i witrektomii przedniej oraz dostawa innych urządzeń i wyrobów stosowanych do zabiegów okulistycznych”

Beata Zacharyasz
Megrez Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 22-06-2021 10:47:00
Placing offers : 26-07-2021 08:00:00
Offers opening : 26-07-2021 08:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.doc doc 78 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
3. parametry techniczne załącznik - 2A.doc doc 92 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
4.1. Wzór -pakiet 1.pdf pdf 647.73 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
4.2. Wzór umowy - pakiet 2.pdf pdf 790.13 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
4.3. Wzór umowy - pakiet 3.pdf pdf 777.43 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
4.4. Wzór umowy - pakiet 4,5.pdf pdf 741.5 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej - załacznik nr 5.doc doc 35 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
6. Oświadczenie Wykonawcy - załacznik nr 6.docx docx 15.46 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby.doc doc 38 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 912.07 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
2. Formularz asortymentowo - cenowy.xls xls 61.5 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 166.36 2021-06-22 10:47:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 81.48 2021-06-23 07:35:03 Public message
odp. na pytania.doc doc 382.5 2021-06-30 14:09:52 Public message
odp. na pytania 2.pdf pdf 816.97 2021-07-12 12:02:42 Public message
ogłoszenie - pakiet 3.pdf pdf 99.34 2021-07-12 12:02:42 Public message
Uniewaznienie pakietu nr 3.pdf pdf 231.56 2021-07-12 12:02:42 Public message
Zestawienie cen z otwarcia .pdf pdf 411.6 2021-07-26 09:08:57 Public message
odp. na pytania.pdf pdf 159.47 2021-07-16 10:00:06 Public message
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 65.23 2021-07-21 09:31:51 Public message
!OFERTA CX.BES.pdf pdf 1639.77 2021-07-26 11:50:07 Public message
2. Formularz asortymentowo - cenowy.pdf pdf 517.05 2021-07-26 11:50:07 Public message
Formularz asortymentowo - cenowy.pdf pdf 218.39 2021-07-26 11:50:07 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 650.35 2021-08-17 14:31:46 Public message

Announcements

2021-08-17 14:31 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-07-26 11:50 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam formularze asortymentowo-cenowe.

!OFERTA CX.BES.pdf

2. Formularz asortym [...].pdf

Formularz asortyment [...].pdf

2021-07-26 09:08 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam zestawienie cen z otwarcia ofert.

Zestawienie cen z ot [...].pdf

2021-07-26 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia do wysokości kwoty gross : 2 790 469,44 zł
Poniżej rozbicie na poszczególne pakiety do wysokości kwoty brutto:
pakiet nr 1: 1 463 702,40 zł
pakiet nr 2: 906 984,00 zł
pakiet nr 3: 241 920,00 zł
pakiet nr 4: 18 360,00 zł
pakiet nr 5: 159 503,04 zł
2021-07-21 09:31 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam - Ogłoszenie o zmianie.

Ogłoszenie zmian lub [...].pdf

2021-07-16 10:00 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu przedkładam odpowiedź na zadane pytania.

odp. na pytania.pdf

2021-07-16 07:17 Beata Zacharyasz UWAGA!
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zostanie przesunięty termin składania i otwarcia ofert. Szczegóły podamy w późniejszym terminie.
2021-07-12 12:02 Beata Zacharyasz W załączeniu przedkładam odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SWZ. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla pakietu nr 3 wraz z uzasadnieniem.

odp. na pytania 2.p [...].pdf

ogłoszenie - pakiet [...].pdf

Uniewaznienie pakiet [...].pdf

2021-06-30 14:09 Beata Zacharyasz W załączeniu przedkładam odpowiedzi na pytania.

odp. na pytania.doc

2021-06-23 07:35 Beata Zacharyasz Dzień dobry,
W załączeniu Zamawiający przedkłada JEDZ w obu formatach

JEDZ.zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 764