Proceeding: PP/50/2021 Wykonanie ekspertyzy technicznej 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o łącznej mocy 41,4 kWp dla produkcji energii elektrycznej, PP/50/2021

Deadlines:
Published : 08-06-2021 12:47:00
Placing offers : 22-06-2021 13:00:00
Offers opening : 23-06-2021 10:00:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

KPEC Sp. z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dla zadania:

Wykonanie ekspertyzy technicznej 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o łącznej mocy 41,4 kWp dla produkcji energii elektrycznej

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 22.06.2021 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Wykonanie ekspertyzy technicznej 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o łącznej mocy 41,4 kWp dla produkcji energii elektrycznej


Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 2 do OPiW - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPiW.pdf pdf 283.45 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPiW - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 24.3 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do OPiW - Formularz ofertowy.DOC DOC 43 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPiW - Oświadczenie.doc doc 31 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do OPiW - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 18.73 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPiW - Wykaz osób.docx docx 20.52 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPiW - Wzór Umowy.pdf pdf 252.1 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do OPiW - Karta gwarancji.doc doc 40.5 2021-06-08 12:47:00 Proceeding
2021-06-23 Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 108.89 2021-06-23 13:15:47 Public message

Announcements

2021-06-23 13:15 Izabela Smejlis Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w załączniku:

2021-06-23 Zawiadomi [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie ekspertyzy technicznej 6 szt. wiat dwustanowiskowych fotowoltaicznych o łącznej mocy 41,4 kWp dla produkcji energii elektrycznej Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 2 do OPiW - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5499 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Uprawnienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia Attachment required (0)
3 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 4 do OPiW - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) Attachment required (0)
4 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Załącznika nr 5 do OPiW - Wykaz osób Attachment required (0)
5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC Attachment required (0)
6 Aktualny odpis z właściwego rejestru - Wykonawca winien załączyć Aktualny odpis z właściwego rejestru (0)
Unlock the form

The number of page views: 305