Proceeding: 2021/S 108-285881 Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków D-D1; E-J do osiedla mieszkaniowego przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy, znak sprawy 2021/S 108-285881

Deadlines:
Published : 07-06-2021 12:01:00
Placing offers : 20-07-2021 13:00:00
Offers opening : 20-07-2021 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy do budynków D-D1; E-J do osiedla mieszkaniowego przy ul. Żwirki i Wigury w Bydgoszczy,

 znak sprawy 2021/S 108-285881

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki do SWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-06-07 Ogłoszenie o zamówieniu 2021_S 108-285881.pdf pdf 158.89 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 591.16 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 44716.51 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 75.5 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 190 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 668.59 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzory oświadczeń dla Wykonawców.docx docx 19.13 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ -PFU.pdf pdf 3844.43 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Zał. nr 5 do umowy Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy cieplnych.docx docx 94.36 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Harmonogram - wzór.xlsx xlsx 22.18 2021-06-07 12:01:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy - wzór.docx docx 592.15 2021-06-07 12:02:17 Proceeding
2021-06-15 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 251.65 2021-06-15 14:38:43 Public message
Decyzje.zip zip 18329.78 2021-06-24 08:55:33 Public message
2021-07-09 pytanie i odpowiedzi.pdf pdf 789.84 2021-07-09 12:48:13 Public message
mapa wskazująca wyłączony zakres.pdf pdf 773.9 2021-07-09 12:48:13 Public message
mapa wskazująca wyłączony zakres.pdf pdf 773.9 2021-07-09 12:48:13 Public message
Schemat montażowy cz.1.pdf pdf 100.75 2021-07-09 12:48:13 Public message
Schemat montażowy cz.2.pdf pdf 104.27 2021-07-09 12:48:13 Public message
zestawienie materiałów.pdf pdf 987.19 2021-07-09 12:48:13 Public message
Profil ETAP II.PDF PDF 215.88 2021-07-09 12:48:13 Public message
Zestawienie materiału.pdf pdf 136.63 2021-07-09 12:48:13 Public message
2021-07-14 Ogłoszenie o zmianie 2021-S134-357716.pdf pdf 74.46 2021-07-14 10:07:58 Public message
zmiana SWZ 14.07.2021 Żwirki i Wigury.doc doc 425 2021-07-14 10:07:58 Public message
14.07.2021 zmiana 4. Załącznik nr 4 wzór umowy Żwirki i Wigury.doc doc 299.5 2021-07-14 10:07:58 Public message
2021-07-20 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.21 2021-07-20 13:56:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert poprawiona.pdf pdf 211.94 2021-07-21 10:25:38 Public message
2021-09-02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 400.23 2021-09-02 12:06:15 Public message

Announcements

2021-09-02 12:06 Izabela Smejlis Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączniku:

2021-09-02 Informacj [...].pdf

2021-07-21 10:25 Izabela Smejlis W załączniku poprawiona informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-20 13:56 Izabela Smejlis Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

2021-07-20 Informacj [...].pdf

2021-07-20 13:00 Buyer message 1 995 660,00 zł netto
2 454 661,80 zł brutto
2021-07-14 10:07 Magdalena Urban 2021-07-14 W załączeniu Zamawiający zamieścił:
Ogłoszenie zmian wraz ze zmienionym wzorem umowy oraz SWZ

2021-07-14 Ogłoszeni [...].pdf

zmiana SWZ 14.07.202 [...].doc

14.07.2021 zmiana 4 [...].doc

2021-07-09 12:48 Magdalena Urban 2021-07-09 Pytania i odpowiedzi

2021-07-09 pytanie i [...].pdf

mapa wskazująca wyłą [...].pdf

mapa wskazująca wyłą [...].pdf

Schemat montażowy cz [...].pdf

Schemat montażowy cz [...].pdf

zestawienie materiał [...].pdf

Profil ETAP II.PDF

Zestawienie materiał [...].pdf

2021-07-09 12:33 Magdalena Urban 2021-07-09 Zamawiający informuje, iż zmienia się termin składania ofert i wpłaty wadium.
Było:
Termin składania ofert upływa w dniu 12.07.2021 r. o godzinie 13:00
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2021 r. do godziny 13:00

Powinno być:
Termin składania ofert upływa w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 13:00
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 20.07.2021 r. do godziny 13:00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmienia się zakres zamówienia:
Było:
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę sieci ciepłowniczej od miejsca włączenia (ul. Bronisława Potockiego) w istniejącą sieć cieplną 2xDN400/560 do miejsc oznaczonych jako pkt. W2, W3, W4 znajdujących się w wewnątrz planowanego osiedla mieszkaniowego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Jest:
Zakres zamówienia obejmuje:
Budowę sieci ciepłowniczej od miejsca włączenia (ul. Bronisława Potockiego) w istniejącą sieć cieplną 2xDN400/560 do miejsc oznaczonych jako pkt. S2 (za studnią zaworową zakończyć spinką sieciową z kryzą 2 mm) i W3 znajdujących się wewnątrz planowanego osiedla mieszkaniowego, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
2021-07-06 09:12 Magdalena Urban 2021-07-06
Zamawiający informuje, że jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na pytania, dlatego informuje, że przesunie się termin składania ofert.
2021-06-24 08:55 Izabela Smejlis Zamawiający w załączniku zamieszcza warunki i decyzje oraz zgody własnościowe

Decyzje.zip

2021-06-15 14:38 Izabela Smejlis W dniu 15.06.2021 r. do postępowania wpłynęły pytania od wykonawcy . Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2021-06-15 Pytania i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1342