Proceeding: 2021/S 108-285884 Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, znak sprawy 2021/S 108-285884

Deadlines:
Published : 07-06-2021 11:40:00
Placing offers : 12-07-2021 13:00:00
Offers opening : 12-07-2021 13:15:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Wymiana izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, znak sprawy 2021/S 108-285884

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz załączniki do SWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-06-07 Ogłoszenie o zamówieniu 2021_S 108-285884.pdf pdf 312.38 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 643.61 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 248710.37 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.DOC DOC 196.5 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.doc doc 187 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 852.77 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzory oświadczeń dla Wykonawców.docx docx 18.9 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ i nr 5 do Umowy STWiORB napowietrzne.docx docx 62.69 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Zał. nr 1 do umowy - harmonogram - wzór.xlsx xlsx 27.47 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Zał .nr 4 do umowy Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy cieplnych.docx docx 94.36 2021-06-07 11:40:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 592.15 2021-06-07 11:40:57 Proceeding
2021-07-05 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 189.31 2021-07-05 14:11:33 Public message
2021-07-06 pytania i odpowiedzi.pdf pdf 125.96 2021-07-06 08:39:43 Public message
2021-07-12 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 321.78 2021-07-12 13:50:18 Public message
2021-08-27 Ogłoszenie o unieważnieniu części 2, 4, 5, 6, 11 2021_S 166-436147.pdf pdf 173.57 2021-08-27 09:19:43 Public message

Announcements

2021-08-27 09:19 Agata Budzyńska Zamawiający informuje, że z uwagi na brak ofert postępowanie dla części: 2, 4, 5, 6 i 11 zostało unieważnione. Ogłoszenie w Dzienniku urzędowy UE dla tych części znajduje się w załączniku:

2021-08-27 Ogłoszeni [...].pdf

2021-07-12 13:50 Agata Budzyńska Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

2021-07-12 Informacj [...].pdf

2021-07-12 13:00 Buyer message 5 606 053,18 zł netto
6 895 445,41 zł brutto
2021-07-06 08:39 Magdalena Urban 2021-07-06 pytania i odpowiedzi

2021-07-06 pytania i [...].pdf

2021-07-05 14:11 Magdalena Urban 2021-07-05 pytania i odpowiedzi

2021-07-05 Pytania i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 790